Att gjuta i metall och sand

När det handlar om att gjuta olika produkter med hjälp av gamla traditionella metoder, kommer det i detta fall att handla mycket om gjutformarna som används. I sådana fall finns dagens moderna gjutformar som kan återanvändas, dessa är populära och används idag av många gjuterier. Här finns det dock även andra aktörer som fortfarande ägnar sig åt enstyckstillverkning, vilket medför att tillverkningsprocessen varje gång en ny produimage-18kt ska tillverkas också behöver en ny gjutform. Dessa gjutformar är till största delen tillverkade av lera och sand, vilket anses ge den högsta kvaliteten på de olika produkter som tillverkas med denna metod.

Egentligen är det inte så mycket lera som används här, även om det slutliga resultatet av den tillverkade formen kan visuellt se ut som detta. Här är det sand och ett bindemedel som vanligtvis består av någon form av olja som används för att skapa de formar det ska gjutas i. Efter dessa gjutformar har tillverkats kan bara en produkt skapas i dessa, men det material som användes för att tillverka gjutformen kan brytas med och slungas runt för att sedan återanvändas för att skapa en ny form. Efter att olja och sand har blandats, används en speciell teknik för att skapa den form som ska vara föremål för den produkt som ska gjutas.

Det sätt formen skapas på går till genom att slunga sanden mot en prototyp som är något större än den produkt som ska bli det färdiga resultatet. Detta med anledning av att det sker en viss krympning av formen när den torkar. Formen skapas i två halvor vilka sedan sammanfogas och fylls med det material som produkten ska skapas av. På så sätt skapas produkter gjutna i sandformar, vilket anses ge en överlägsen kvalitet som innehåller alla de krav på mått och hållfasthet som kravs i dagens moderna samhälle.